MagBud.com.pl

Dom, Budownictwo, Dekoracje

piktogramy budowlane BHP
Budownictwo

Jakie piktogramy budowlane BHP należy stosować na placu budowy?

Choć budownictwo przez tysiące lat dziejów ludzkości znacznie się rozwinęło, to niezmiennie pozostało ono niebezpieczną branżą, wymagającą przestrzegania ścisłych zasad bezpieczeństwa. Dlatego też na placach budowy koniecznie muszą być stosowane piktogramy budowlane BHP, które znacznie zmniejszają ryzyko zranienia pracownika firmy budowlanej lub osoby trzeciej, przechodzącej obok miejsca pracy. Tylko jakie konkretnie znaki bezpieczeństwa powinno się stosować? Jak wyglądają wszystkie z nich? Tego właśnie dowiesz się poniżej!

Informacyjne tablice budowlane

Jednym z najbardziej podstawowych oznaczeń budowlanych jest charakterystyczna żółta tablica, zawierająca wszelkie informacje dotyczące projektu. Mowa tu konkretnie o rodzaju prac budowlanych, danych kontaktowych osób sprawujących stanowiska kierownicze i nadzorcze na placu oraz numerach alarmowych napisanych w widocznym miejscu. Takie oznaczenie jest wymagane prawnie niezależnie od rodzaju budowy, a jego zaniechanie może prowadzić do wysokich mandatów.

Tablice i piktogramy budowlane BHP

Bardziej złożoną kategorią oznaczeń są piktogramy budowlane BHP, PPOŻ, które również muszą znaleźć się na wszystkich placach budowy. Dzielą się one na cztery kategorie: znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu oraz informacyjne. Kierowcy z pewnością zauważą tu podobieństwo do znaków drogowych, zwłaszcza że nie kończy się ono jedynie na podziale znaków. Zbieżne są również kształty i kolory znaków. Przykładowo ostrzeżenie przed pojazdami transportowymi przemieszczającymi się po danym terenie przyjmuje formę czarnego wózka widłowego w żółtym trójkącie z czarną obwódką. Wyjątkiem są tu tablice informacyjne, które są zielonymi kwadratami z białymi oznaczeniami. Ponadto na uwadze należy mieć również znaki ewakuacyjne, pokazującymi drogę do wyjścia z danego placu budowy lub innego przybytku. One również są zielono-białe, jednak niekoniecznie muszą być kwadratowe. W zasadzie większość z nich przyjmuje prostokątny kształt, choć są tutaj wyjątki.

Inne tablice ostrzegawcze

Niestety nie wszystkie niebezpieczeństwa można wyrazić prostymi oznaczeniami na znakach BHP. Dlatego też często zamiast znaków trzeba stosować tablice budowlane, ze słownym zapisem występującego niebezpieczeństwa. Są to żółte prostokąty z czarnymi literami, czasami umieszczane pod trójkątnym znakiem BHP z czarnym trójkątem na żółtym tle. Przykłady takich tablic to chociażby „Uwaga! Głębokie wykopy” albo „Budynek grozi zawaleniem”. W skrajnych przypadkach tablice te mogą być stworzone specjalnie pod potrzeby danego placu budowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.