MagBud.com.pl

Dom, Budownictwo, Dekoracje

adaptacja projektu domu
Dom

Co to jest adaptacja projektu domu?

Każdy zakupiony projekt domu wymaga stosownej adaptacji, bez której niemożliwe byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę. Przeprowadzana przez uprawnionego projektanta, ma na celu dopasowanie budynku do lokalnych warunków terenu oraz wymagań inwestorów. Ważne aby wstępne dopasowanie projektu do działki i zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy zrobić jeszcze przed zakupem projektu oraz przed docelową adaptacją. W zasadzie zaleca się konsultację architektoniczną już na etapie wyboru i kupna docelowego projektu. Na czym dokładnie polega adaptacja projektu domu oraz jakie dokumenty będą niezbędne do jej wykonania?

Adaptacja projektu domu krok po kroku

Po zakupie wybranego spośród gotowych projektów domów MURATORA, będziemy następnie musieli dokonać jego adaptacji. Jest ona niezbędna, aby dopasować planowany obiekt do wymiarów działki oraz lokalnych warunków, takich jak strefa śniegowa, wiatrowa, przemarzania czy położenie względem stron świata. Architekt dokonujący adaptacji musi uwzględnić w niej wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy. Ponadto może on także dokonać pewnych zmian, dopasowując projekty domów do wymagań i upodobań przyszłych użytkowników. Na tym etapie możemy zdecydować się na zmianę lokalizacji okien i położenia ścianek działowych, adaptację poddasza czy opracowanie nowego przebiegu wybranych instalacji. Do najważniejszych zadań architekta adaptującego należy:

 • dostosowanie projektu do zapisów MPZP lub WZ,
 • przygotowanie projektu zagospodarowania terenu, czyli naniesienie na mapę budynku wraz z dojazdem, szambem czy miejscami postojowymi,
 • zaadaptowanie fundamentów i sposobu ich izolacji do lokalnych warunków gruntowo-wodnych,
 • zaadaptowanie charakterystyki energetycznej obiektu do wymagań lokalnych.
 • zaadaptowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych,
 • naniesienie na projekt zmian bądź wykonanie rysunków zamiennych,
 • określenie obszaru oddziaływania obiektu,
 • uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień,
 • opracowanie informacji BIOZ,
 • załączenie dokumentów potwierdzających uprawnienia oraz wpisy do izby zawodowej wszystkich specjalistów biorących udział w adaptacji projektu.
 • przygotowanie dokumentów dla Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Po dokonaniu wszelkich niezbędnych czynności, architekt zwróci nam gotowy komplet dokumentacji koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę bądź złoży go w naszym imieniu w urzędzie, legitymując się stosownym pełnomocnictwem.

Co jest  niezbędne do przeprowadzenia adaptacji projektu.

Kiedy mamy już wybrany projekt zgodny z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy, należy zwrócić się do uprawnionego architekta lub inżyniera budownictwa z odpowiednimi uprawnieniami aby dokonał adaptacji naszego projektu do warunków lokalnych. Część architektoniczno budowlana projektu, który należy złożyć do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia budowy składa się z trzech egzemplarzy. Do adaptacji będziemy potrzebować mapę do celów projektowych na której projektant sporządzi projekt zagospodarowania terenu. Dodatkowo konieczne będą warunki techniczne zaopatrzenia w energię elektryczną, , wodę, kanalizację, ewentualnie gaz. O konieczności uzyskania ewentualnych dodatkowych dokumentów wynikających ze specyfikacji działki poinformuje nas architekt.

Koszty i termin wykonania adaptacji projektu

Zależnie od stopnia skomplikowania niezbędnej adaptacji oraz regionu kraju, musimy przygotować się na zróżnicowane koszty jej przeprowadzenia. Zazwyczaj cena wyszczególniona przez architekta na fakturze będzie opiewać na kwotę kilku tysięcy złotych. Czas konieczny do przygotowania adaptacji najczęściej wyniesie pomiędzy 3 a 6 tygodni.

Adaptacja projektu domu to niezbędny  etap w całym procesie inwestycyjnym. Dzięki niej nasz budynek stanie się optymalnie dopasowany do lokalnych warunków, a jego wnętrze – do naszych indywidualnych wymagań. Aby przebiegła ona sprawnie, pamiętajmy o przygotowaniu wymaganych dokumentów oraz nawiązaniu współpracy z wykwalifikowanym projektantem już podczas pierwszego kroku jakim jest wybór gotowego projektu. Dzięki temu w niedługim czasie otrzymamy kompletny projekt, który pozwoli nam uzyskać wymarzone pozwolenie na budowę bądź zgłosić naszą upragnioną budowę.

Zdjęcie: Projekt M245b – Trafna decyzja – wariant II (etap I) z kolekcji Muratora, arch. Ewa Dziewiątkowska

Tekst sponsorowany: Projekty domów parterowych od MURATORA – https://projekty.muratordom.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.