MagBud.com.pl

Dom, Budownictwo, Dekoracje

Instalacje igłofiltrowe
Dom

Jak osuszyć grunt pod uwagę? Instalacje igłofiltrowe

Wysoki poziom wód gruntowych potrafi utrudnić realizację wielu planów budowlanych. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, osiedli, konstrukcji drogowych oraz licznych innych. Często, już w trakcie wykonywania pierwszych wykopów, zaczyna gromadzić się w nich woda gruntowa. Niestety, jej nadmiar potrafi nie tylko wstrzymać prace budowlane, ale w wielu sytuacjach nawet uniemożliwić ich dalszą realizację. By sobie poradzić z nadmiarem wód gruntowych, stosuje się różne metody osuszania terenu. Do jednej z najpopularniejszych i najskuteczniejszych należy osuszanie z wykorzystaniem systemu igłofiltrów.

Osuszanie gruntów z wykorzystaniem igłofiltrów – zasada działania

Igłofiltry to urządzenia złożone przede wszystkim z dwóch elementów: przewodu rurowego oraz wieńczącego je filtra. Igłofiltry wprowadzane są na wybraną głębokość, a następnie podłączane do wspólnego kolektora ssącego. Najczęściej, rurkę igłofiltra umieszcza się na głębokości od 4 do 6 metrów, choć gdy warunki gruntowe tego wymagają – można wybrać dystans krótszy jak i głębszy.

Po podłączeniu do pompy igłofiltry zaczynają zasysać wodę gruntową. Dzięki temu przestaje się ona zbierać w wykopach i lejach, a z czasem dochodzi do obniżenia jej poziomu. Możliwe jest nawet obniżenie poziomu wody na trwałe, jednak inwestycje takie przeprowadzane są rzadko. Wypompowywana woda jest następnie transportowana poza teren budowy.

Typowa instalacja igłofiltrowa składa się z przynajmniej kilkunastu osobnych urządzeń podpiętych do jednego kolektora. Im większy jest dany obszar budowy oraz im wyższy jest w nim poziom wód gruntowych, tym więcej urządzeń będziesz potrzebował wykorzystać. W niektórych przypadkach stosuje się instalacje igłofiltrowe złożone z nawet kilkuset urządzeń ssących.

Odwadnianie igłofiltrowe – kiedy warto je stosować?

Obecnie, odwadnianie gruntów igłofiltrami jest bardzo popularne i w branży budowniczej przeprowadzane jest stosunkowo często. Istnieją jednak sytuacje, gdy wykonanie instalacji igłofiltrowej jest szczególnie pożądane i polecane. O jakich sytuacjach mowa?

Przede wszystkim – gdy odwadnianie musi być wykonywane okresowo, lub gdy odwodnienia wymagają wykonane wcześniej wykopy budowlane. Ponadto, igłofiltry stosowane są w sytuacjach nagłych, gdy pojawia się potrzeba natychmiastowej redukcji poziomu wód gruntowych.

Ponadto, instalacje igłofiltrowe wykorzystywane są także w celu pozyskania wody, którą można następnie wykorzystać dla potrzeb gospodarczych, rolnych lub ogrodniczych. Również w celu wykonania odwadniania geotechnicznego stosuje się właśnie igłofiltry.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *